Transadria

Osobna iskaznica

ČLANSTVA U UDRUŽENJIMA

Transadria je članica sljedećih hrvatskih udruženja od samoga njihova osnivanja:

UMOH-a
Udruženje međunarodnih otpremnika Hrvatske pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
International Freight Forwarders Association of Croatia - IFFAC with the Croatian Chamber of CommerceUPAH-a

Udruženje pomorskih agenata Hrvatske
Association of Shipbrokers and Agents of Croatia -  ASBACNa međunarodnome planu naša je tvrtka član ili agent sljedećih udruženja:

FIATA-e -član
Međunarodni savez otpremničkih udruženja
franc. Federation internationale des Associations de Transitaires et Assimilies - FIATA
engl. International Federation of Freight Forwarders Association - IFFA


IATA-e -agent
Međunarodno udruženje zračnih prijevoznika; udruženje vozara, agenata i ostalih pridruženih članova
engl. International Air Transport Association

 

TRANSADRIA d.d. u stečaju
Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka POB 290, HR-51001 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 213494, +385 51 313764
Telefax: +385 51 211240, 213206

E-mail: transadria@transadria.hr