Transadria

Poslovne lokacije

 

TRANSADRIA d.d. u stečaju
Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka POB 290, HR-51001 Rijeka, Croatia
Telephone: +385 51 213494, +385 51 313764
Telefax: +385 51 211240, 213206

E-mail: transadria@transadria.hr