Transadria

Poslovne lokacije

GLAVNA FILIJALA RIJEKA

Riva Boduli 1, HR-51000 RIJEKA
POB 290, HR-51001 RIJEKA, HRVATSKA
Tel: +385 51 212111
Fax: +385 51 211240
E-mail: imp-exp@transadria.hr

Rukovodstvo Direktor
Marino Benić
tel: +385 51 211285
e-mail: benic@transadria.hr
   
  Voditelj poslovnice UVOZ –IZVOZ 1
Radoslav Karinja
tel: +385 51 212111
fax + 385 51 332100
e-mail: karinja.imp-exp@transadria.hr 

Voditelj poslovnice UVOZ –IZVOZ 2
Tatjana Pahljina
tel: +385 51 212 111, 313 764
fax + 385 51 313 765
e-mail: pahljina.imp-exp@transadria.hr 

Voditelj poslovnice Tranzit i pomorska agencija
Marino Benić
tel: +385 51 211285
E-mail: benic@transadria.hr

Željezničko-tarifni poslovi:
kontakt
tel: +385 51 212111 (C) (2619),
fax +385 51 313 533
mob 091 421 14 38
e-mail:
   
  Dislocirani uredi
Radna mjesta Skladište robne rezerve Škrljevo
Tel: + 385 51 502 959


Kukuljanovo
Robni terminali Kukuljanovo - Bakar
Carinski poslovi
tel: +385 51 503213
fax +385 51 251138
E-mail: skrljevo@transadria.hr
   

TRANSADRIA d.d. u stečaju
Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka POB 290, HR-51001 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 213494, +385 51 313764
Telefax: +385 51 211240, 213206

E-mail: transadria@transadria.hr