Transadria

Osobna iskaznica

INTEGRIRANE LOGISTIČKE USLUGE

Transadria - špediter/logističar, menadžer modernih prijevoznih tehnologija, poduzetnik cjelokupnoga transportnog pothvata, nudi:

- kvalitetnu uslugu svim sudionicima logističkoga lanca,
- planiranje aktivnosti kojima se povezuju procesi od ishodišta do odredišta,
- primjenu aktualnih strukovnih saznanja,
- cjelovitu logističku uslugu i pokrivanje sveukupne transportne potrebe,
- organiziranje, koordiniranje i izvršavanje cjelokupnoga paketa usluga kao
multimodalni prijevoznik,
- uspješno rješavanje najraznovrsnijih i najsloženijih zahtjeva transporta,
- optimalnu organizaciju prijevoznih procesa kako bi roba u pravo vrijeme, u
pravome stanju, bila na pravome mjestu,
- osigurava sudjelovanje u stalnome porastu volumena i intenziteta razmjene
dobara uz adekvatnu elektroničku obradu i prijenos podataka.

Transadria je spremna i sposobna u svakom trenutku pružiti optimalno logističko rješenje svojim klijentima.
Povjereni zadaci izvršavaju se na visokom nivou suvremenog špeditera - logističara.

Uz osnovnu djelatnost, međunarodno otpremništvo i carinsko posredovanje Transadria ima i razvijenu organizaciju dopunskih, specijaliziranih djelatnosti. 

- pomorska agencija
- skladišno poslovanje
- posredovanje u osiguranju (u sklopu međunarodnoga otpremništva
pružaju se usluge posredovanja u transportnom osiguranju)
- vanjska i unutarnja trgovina (izvozno/uvozni poslovi u svoje ime i za svoj
račun i u svoje ime i za tuđi račun),
- robni zračni promet i kurirski servis (tvrtka je dugogodišnji
agent IATA-e, te pruža usluge u hrvatskim zračnim lukama),
- manipulacija i transport specijalnih tereta (biranje najpovoljnijega
prijevoznog sredstva, priprema dizalice, određivanje načina ukrcaja,
sistema pričvršćivanja i najprikladnijega transportnog puta.)
- organizacija i transport zbirnog prometa iz / za zemlje EU


 

TRANSADRIA d.d. u stečaju
Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka POB 290, HR-51001 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 213494, +385 51 313764
Telefax: +385 51 211240, 213206

E-mail: transadria@transadria.hr