Transadria

Konferencijsko - izloľbena dvorana

 Budite konkurentni

- Koristite modernu tehnologiju
- Odaberite suvremeni način prezentacije
- Povećajte svoju učinkovitost
- Zainteresirajte poslovne partnere
- Okušajte se kao organizatori modernih prezentacija
- Informirajte domaće i inozemno tržište o svojim potencijalima

Konferencijsko izložbena dvorana opremljena je opremom i tehnikom za prijenos slike, zvuka i svjetlosnih efekata.
Dispozicija opreme i tehnike prilagođena je za svaku namjenu posebno. 


DISPOZICIJA OPREME
Za više informacija i prijavu

Adresa Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka
Osoba za kontakt Davor Dželalija
tel (C) (+385) 051 211 438 / interni 2408, 2450
fax (+385) 051 213 544
mobitel 091 211 4380
e -mail: dzelalija-service@transadria.hr

 

 

TRANSADRIA d.d. u stečaju
Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka POB 290, HR-51001 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 213494, +385 51 313764
Telefax: +385 51 211240, 213206

E-mail: transadria@transadria.hr