Transadria

Konferencijsko - izložbena dvorana

Iznajmljuju se poslovni prostori u centru grada, zgrada Transadria d.d.u stečaju međunarodna špedicija Rijeka, Riva Boduli 1.

Mogućnost najma raznih veličina kancelarija, od min. 15 m2, koje se mogu međusobno povezivati, pa sve do cca 500 m2 povezanog prostora. Cijena po dogovoru ovisno o namjeni i veličini.Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas:

00385 51 211 438 Dželalija, mob 091 211 43 80


 

 

TRANSADRIA d.d. u stečaju
Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka POB 290, HR-51001 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 213494, +385 51 313764
Telefax: +385 51 211240, 213206

E-mail: transadria@transadria.hr