Transadria

Osobna iskaznica

osnovni kontakt

adresa: Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka
pošt. adresa: POB 290, HR-51001 Rijeka, Hrvatska
telefon: +385 51 213494, +385 51 313764
telefax: +385 51 211240, 213206
E-mail:transadria@transadria.hr
URL: www.transadria.hr

 

 

TRANSADRIA d.d. u stečaju
Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka POB 290, HR-51001 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 213494, +385 51 313764
Telefax: +385 51 211240, 213206

E-mail: transadria@transadria.hr