Transadria

Osobna iskaznica

MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO I CARINSKO POSREDOVANJE

Osnovna djelatnost tvrtke
- međunarodno otpremništvo i carinsko posredovanje - interpolirana je u cjelokupnost
   logističkoga operativnog sustava,
- dio je vanjske trgovine i viši oblik međunarodnog prometa i transporta.

Sa statusom samostalne kategorije gospodarstvenika, registriranoga za obavljanje ovih djelatnosti, Transadria radi isključivo po Općim uvjetima poslovanja međunarodnih otpremnika
Hrvatske.

Transadria - međunarodni otpremnik - nezamjenjiv je transportni savjetnik.
Služi interesima robe, pronalazi najbolja i najpovoljnija rješenja organizacije transporta te postiže ciljeve najekonomičnijim i najracionalnijim putom.Kao organizator transporta komitentove robe, Transadria nudi sljedeće gospodarske usluge vanjskotrgovinskog prometa:

- otpremanje roba iz vlastite u strane zemlje (izvozna špedicija),
- dopremanje roba iz stranih u vlastitu zemlju (uvozna špedicija),
- provoz roba između stranih preko vlastite zemlje (provozna ili tranzitna špedicija),
- druge propisane ili uobičajene specijalne (sporedne) poslove i radnje u vezi s otpremom, dopremom ili provozom (tranzitom) robe, od kojih treba
   izdvojiti:

- sklapanje ugovora o prijevozu, utovaru, istovaru, pretovaru, sortiranju, pakiranju,
uskladištenju i osiguranju robe,
- organiziranje prijevoza različitim vrstama prijevoznih sredstava,
- carinski consulting - zastupanje i obavljanje poslova u vezi s carinjenjem robe,
pružanje carinskih savjeta, osiguranjem povlastica i refakcija kod vozara, ispostavljanje i
pribavljanje transportnih i drugih dokumenata, uvozna, izvozna i provozna carinjenja,
sa stručnim savjetima carinskoga tarifiranja i otpremanje svih vrsta roba,
- ishodovanje raznovrsnih uvjerenja inspekcijskih služba,
- organizaciju prijevoza specijalnih transporata, s pribavljanjem dozvola nadležnih vlasti
za prijevoze vangabaritnih tereta.
- željeznički transport
- Kalkulacija prijevoznih troškova i davanje ponude, određivanje
prijevoznog puta i tarifa (instradacija), popunjavanje teretnog lista, plaćanje
željezničke prevoznine, reklamacija željezničke prevoznine, obračun refakcija


 

TRANSADRIA d.d. u stečaju
Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka POB 290, HR-51001 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 213494, +385 51 313764
Telefax: +385 51 211240, 213206

E-mail: transadria@transadria.hr