Transadria

Osobna iskaznica

RAČUNI

OIB:

 

47965841018

matični broj:

3320669

žiro-račun:

kod BKS BANK d.d. Rijeka, broj 2488001-1100119284

  I kod CROATIA BANKA 2485003-1100278248

devizni račun:

BKS BANK d.d. Rijeka

IBAN

 

HR96 2488 0011 5001 1544 7

SWIFT

 

BFKKHR22

 

TRANSADRIA d.d. u stečaju
Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka POB 290, HR-51001 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 213494, +385 51 313764
Telefax: +385 51 211240, 213206

E-mail: transadria@transadria.hr