Transadria

Poslovne lokacije

TRANSGLOB d.o.o.

Transglob d.o.o.  | Transar d.o.o.


Transglob d.o.o.

Mednarodna špedicija, do.o., Ljubljana - ISO 9002

Adresa: Slovenska cesta 54, SI-1000 Ljubljana
Pošt.adresa: POB 474, SI-1001 Ljubljana, Slovenija
Tel: ++386 1 2306818©
Fax: ++386 1 2306827
E-mail: tng-lj@transglob.si
http://www.transglob.si

Tajništvo
E-mail: tng-lj@transglob.si
Tel: 01 2306800
Fax: 01 2306827

Glavni direktor
Tel: 01 2306802
Fax: 01 2306827
GSM: 041 730-344
E-mail: mihael.lah@transglob.si

Pomoćnik direktora
Tel: 01 2306806
Fax: 01 2306827
GSM : 041 730342
E-mail: andrej.kosak@transglob.si

Komercijala
Tel: 01 2306814
Fax: 01 2306826
GSM: 031 369 565
E-mail: mirko.triller@transglob.si
Tel: 01 2306834
Fax: 01 2306 826
GSM : 051 622837
E-mail: drago.knez@transglob.si


Za više informacija pogledati na internet http://www.transglob.si

 

 

TRANSADRIA d.d. u stečaju
Riva Boduli 1, HR-51000 Rijeka POB 290, HR-51001 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 213494, +385 51 313764
Telefax: +385 51 211240, 213206

E-mail: transadria@transadria.hr